Cesta mladých, Bratislava

Nominácia za realizáciu intenzívneho vzdelávacieho projektu EduBox pre deti z marginalizovaných komunít, do ktorého zapájajú priamo študentov gymnázia C.S.Lewisa a obe strany tak môžu rásť k otvorenosti a porozumeniu.

V roku 2017 v spolupráci s bilingválnym gymnáziom C.S. Lewisa vznikol v obci Lozorno projekt EduBox, ktorého cieľom bolo vytvorenie bezpečného spoločného priestoru pre deti z lokálnej rómskej komunity. Vzdelávanie ľudí z rôznych menšín je jedna z najnáročnejších tém, ktorej je ročne venované nespočetné množstvo výskumov a publikácií po celom svete.

EduBox vedie Kristián Berecz so Soňou Koreňovou, ktorý si myslia, že najdôležitejšou implementáciou vzdelávania menšín je vytvorenie spoločného, bezpečného priestoru, kde sa môžu ľudia z menšiny a majority stretávať a spolunažívať. EduBox pravidelne navštevujú žiaci gymnázia C.S. Lewisa, ktorí trávia čas s deťmi z rómskej komunity v Lozorne doučovaním, mentoringom a spoločnými aktivitami .

Cesta mladých je presvedčená, že inklúzia je potrebná oboma smermi.  V tomto duchu sa snažia viesť  aj deti participujúce v programe EduBox. Jedná sa primárne o študentov bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, ktorí dvakrát do týždňa cestujú po škole do EduBoxu , kde trávia niekoľko hodín vzdelávaním detí z rómskej komunity v Lozorne. Dosah projektu je teda nie len smerom na detí z komunity, ale aj na študentov gymnázia C.S. Lewisa. Aj vďaka tejto skúsenosti dokážu žiaci gymnázia viacej rásť v otvorenosti a porozumeniu, čo sú jedny z kľúčových hodnôt projektu EduBox.

Myšlienka EduBoxu sa postupne rozšírila aj do Kremnice a lokality Orechov dvor, pri Nitre, kde intenzívne pracujú s mladými Rómami a Rómkami, formou programu mentoringu a tútoringu. Program vstupuje do tretieho roku existencie a prináša neuveriteľné výsledky. K dnešnému dňu ním prešlo vyše deväťdesiat rómskych študentov. V roku 2019 sa Ceste mladých podarilo rozbehnúť neuveriteľný projekt škôlky. Zo starého EduBoxu vznikol priestor aj pre najmenšie deti z rómskej komunity v Lozorne, ktoré z rôznych dôvodov nechodia do škôlky.

Za takmer štyri roky existencie EduBoxu tento projekt vzdeláva veľké množstvo detí, učí porozumeniu a tolerancii študentov z majoritného prostredia, v neposlednom rade desiatkám detí dostať sa na stredné školy alebo nájsť si prácu.