Obec Lenartov

Nominácia za dlhodobý a komplexný prístup k riešeniu situácie odčleneného osídlia, príkladné prepájanie riešení bývania ako prestupné bývanie, svojpomocná výstavba, či vysporiadanie pozemkov.

Obec Lenartov sa nachádza na severovýchodnom Slovensku v oblasti nazývanej Šariš. Obec má 1170 obyvateľov, so sedemstopäťdesiat člennou rómskou komunitou, ktorá je koncentrovaná približne 1 km od dediny na rómskej osade.  Obecná samospráva sa podieľa na riešení problémov všetkých občanov, majority a minority. Od roku 2006 sa realizuje v obci Terénna sociálna práca a veľkému záujmu sa tešia aj službám poskytovaných v novopostavenom komunitnom centre, kde väčšie priestory  a moderné vybavenie ponúkajú  možnosti širšieho využitia.

V minulom roku sa podarilo zrealizovať výstavbu vodovodu, na čipový systém, ktorý umožňuje každej rodine získať zdravú a nezávadnú pitnú vodu. Pred niekoľkými rokmi obec začala s vysporiadaním pozemkov pod rómskymi obydliami a podarilo sa jej to na 85%. Obec vníma problém kvalitného bývania a v posledných dvoch rokoch vypracovali systém prestupného bývania a nadviazali na spoluprácu s n.o. DOM.ov, ktorý realizuje svojpomocnú výstavbu nízkonákladových domčekov.

Všetky projekty sú zamerané na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Samospráva podáva pomocnú ruku tým, ktorí nemajú skúsenosti s výstavbou legálneho rodinného domu, tým, ktorí sú ochotní sa vzdelávať a zmeniť svoj status na zamestnaného.

Cez projekty Terénnej sociálnej práce, Komunitného centra, Miestnych občianskych poriadkových služieb, projektu Predprimárneho vzdelávania, V škole úspešnejší sú zamestnaní aj Rómovia. Obec sa snaží vo všetkých smeroch ponúkať pomoc, spolu ťahajú za jeden povraz a darí sa im to.