Späť na ročníky

Nominačný proces pozostáva z dvoch kôl. O nomináciách, ktoré postúpili do druhého kola rozhodne komisia zložená z členov Prípravného výboru Roma Spirit.

O víťazoch v kategóriách Mimovládna organizácia, Osobnosť, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a Mesto, Médiá a Kultúra rozhodne medzinárodná Odborná porota o víťazovi v špeciálnej kategórii Čin roka rozhodne Porota čin roka, v deň slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit 2020.
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Cesta mladých, Bratislava

Nominácia za realizáciu intenzívneho vzdelávacieho projektu EduBox pre deti z marginalizovaných komunít, do ktorého zapájajú priamo študentov gymnázia C.S.Lewisa a obe strany tak môžu rásť k otvorenosti a porozumeniu.

Projekt DOM.ov, Prešov

Nominácia za komplexný prístup k inklúzii a rozsah intervencií pri realizácii svojpomocnej výstavby domov v rómskych komunitách Slovenska prepojením aktérov z neziskového aj súkromného sektora.

Zaujímam sa (I care), o.z., Poprad

Nominácia za inovatívne workshopy pre deti z Lomničky, ktoré motivujú premieňať nepotrebné veci a odpady na originálne výrobky, menia myslenie a vzťah k životnému prostrediu a podporujú výchovu mladej generácie.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ & ZAMESTNÁVATEĽ

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Prešov

Nominácia za komplexný prístup k antidiskriminačnej firemnej politike, vzdelávaniu, ktorým cielene a systematicky podporujú inklúziu rôznych kultúr a iniciujú interaktívny dialóg.

Základná škola, Rokycany 46

Nominácia za zabezpečenie vzdelávania žiakom, ktorí boli v minulosti nesprávne zaradení do špeciálnej školy, húževnatosť a extrémne nasadenie celého kolektívu a hľadanie nových metód pre kvalitnú výuku.

Wasco, Valaská

Nominácia za priekopnícku a dlhodobú realizáciu sociálneho podniku – práčovne, ktorý dáva pracovnú príležitosť dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným na trhu práce, pomáha budovať sebavedomie, zručnosti a pracovné návyky.

KATEGÓRIA OBEC & MESTO

Obec Lenartov

Nominácia za dlhodobý a komplexný prístup k riešeniu situácie odčleneného osídlia, príkladné prepájanie riešení bývania ako prestupné bývanie, svojpomocná výstavba, či vysporiadanie pozemkov.

Obec Zborov

Nominácia za aktívny a komplexný prístup k riešeniu situácie, investíciu do vzdelávania aj zamestnanosti miestnej rómskej komunity vrátane sociálneho podniku a projektu obnovy hradu, ktorý má prínos pre všetkých obyvateľov.

Obec Zlaté Klasy

Nominácia za dynamický prístup k riešeniu situácie v obci s tromi jazykovými komunitami (Maďari, Rómovia, Slováci), realizáciu projektov zameraných na životné prostredie, ktoré majú vplyv aj pre mikroregión.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Jana Karľová, Snina

Nominácia za príkladnú pedagogickú prácu, ktorá prekračuje povinnosti štandardného učiteľa, oddanosť a akčnosť a schopnosť riešiť individuálne potreby detí aj mimo svojej kompetencie.

Eleonóra Liptáková, Dobšiná

Nominácia za systematickú pedagogickú a dobrovoľnícku prácu so znevýhodnenými rodinami z Dobšinej zameranú na ranú starostlivosť a rodičovstvo, ktorou mení životy žien a matiek a prekonáva stereotypy a hranice.

Vlado Oračko (In memoriam), Veľká Lomnica

Nominácia za príkladnú dlhoročnú osobnú angažovanosť a nasadenie, schopnosť spolupráce so všetkými aktérmi na lokálnej úrovni, vďaka ktorej sa darilo posúvať komunitu vo Veľkej Lomnici postupne vpred.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

Juraj Čokyna, Bratislava

Nominácia za knihu „A okraje máš kde?“, ktorá živo priblížila pre širokú verejnosť problémy, ktorým čelia vo vzdelávaní žiaci z marginalizovaného prostredia, o segregácii v školstve i o vzdelávaní samotnom.

Zuzana Kovačič Hanzelová, Bratislava

Nominovaná za dlhodobú konzistentnú novinársku prácu, charakterizovanú senzitívnym prístupom k téme a odhodlanie, vďaka ktorému otvára a popularizuje vo verejnom diskurze aj marginalizované témy.

Kristína Mojžišová, Košice

Nominácia za dlhodobú a systematickú podporu rozvoja pro-rómskych médií, šírenie rómskej kultúry a identity a za systematické budovanie kapacít profesijnej rómskej komunity žurnalistov a publicistov.

KATEGÓRIA KULTÚRA

Tibor Ruszó, Vieska nad Blhom

Nominácia za úspešnú medzinárodnú reprezentáciu v X-Faktor v Maďarsku, ktorú napriek mladému veku, vďaka svojmu odhodlaniu a najmä talentu vyhral, vytvárajúc tak príklad pre svojich rovesníkov.

Roman Baláž, Liptovský Mikuláš

Nominácia za literárnu tvorbu, ktorá živým rozprávačským jazykom zaznamenáva tradície, zvyky, hodnoty umenia a tvorby s výraznou snahou o zbližovanie prostredníctvom tém, ktoré nemajú hranice.

Jana Orlická, Banská Bystrica

Nominácia za výnimočnú interpretáciu rómskych modlitieb a piesní rómskeho holokaustu, medzinárodnú reprezentáciu umenia a kultúry a rozsiahle aktivity v oblasti ochrany a rozvoja rómskej kultúry.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Kto pomôže Slovensku, Bratislava

Nominácia za iniciatívu, ktorá počas prvej vlny pandémie, zmobilizovala reprezentantov zo všetkých sektorov a dobrovoľníkov a neodkladne pomohli ľuďom v kritickej životnej situácii na celom Slovensku.

Obete policajnej razie, Moldava nad Bodvou

Nominácia za kolektívny čin šiestich obetí policajnej razie, ktorí mali odvahu postaviť policajnej agresii a ktorým porušenie práv na spravodlivý proces a vystavenie neľudskému zaobchádzaniu priznal Európsky súd pre ľudské práva.

Peter Jendrál, Poprad

Nominácia za maximálne osobné nasadenie a výkon pri karanténnych opatreniach v prvej vlne pandémie, ľudský prístup a využitie dlhoročných skúseností na podporu spolupráce so všetkými zapojenými aktérmi.