Ján Hero

poradca štátneho tajomníka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, laureát ocenenia Roma Spirit 2012

„Projekt Roma Spirit si veľmi vážim, ako jednu z mála platforiem, ktorá našla spôsob ako dôstojne a pútavo spopularizovať namáhavú prácu osôb a inštitúcií s komunitou na okraji spoločnosti. Zároveň vytvára hnaciu silu podpory motivácie pre tvorivé a trvalo udržateľné riešenia integrácie Rómov do spoločnosti.“

 

Ján Hero má dlhoročné skúsenosti s výučbou na školách prvého a druhého stupňa ako aj základných umeleckých školách. Pracoval ako výskumník na Štátnom pedagogickom inštitúte, kde bolo jeho úlohou vytvárať návrhy pedagogických materiálov pre základné a stredné školy, ako aj návrhy pilotných programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Absolvoval viacero programov v oblasti vzdelávania, vrátane profesionálneho výmenného programu Kancelárie pre vzdelávanie a kultúru Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.

Pôsobil na Ministerstve vnútra SR na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a jeho práca sa týka riadenia a odborných služieb v oblasti vzdelávania, bývania, sociálnych záležitostí, zdravia a bezpečnosti v súvislosti s rómskymi komunitami. Ján Hero v súčasnosti pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poradca štátneho tajomníka.

Cenu Roma Spirit získal v roku 2012 v kategórii Osobnosť, v čase, keď pôsobil ako riaditeľ súkromného gymnázia Zefyrína Jimenéza Mallu v Kremnici.