Späť na ročníky

Ocenenie Čin roka je špeciálne ocenenie za výnimočný čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity. Základným kritériom hodnotenia nominácie je vyzdvihnutie ľudskosti, dôstojnosti a odvahy človeka.

Kategóriu Čin roka hodnotí špeciálna porota vytvorená pre tento účel, zložená z osobností a partnerov projektu, ktorí vyznávajú zásady rovnosti, rešpektu k ľudským právam a dôstojnosti.

Oľga Džupinková

moderátorka spravodajstva, Rádio Expres, predsedkyňa Poroty Čin roka

Ján Hero

poradca štátneho tajomníka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, laureát ocenenia Roma Spirit 2012

Lýdia Šuchová

predsedníčka, občianske združenie Equity, zástupkyňa laureáta Roma Spirit 2015

Emília Rigová

multimediálna umelkyňa a performerka, členka Barvalipe Academy, ERIAC, laureátka ocenenia Roma Spirit 2018

Patrik Branda

barber a podnikateľ, finalista Roma Spirit 2017