Späť na ročníky

O laureátoch v kategóriách Mimovládna organizácia, Osobnosť, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a Mesto, Médiá a Kultúra rozhodne medzinárodná Odborná porota.

Barbara Illková

generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu MZVEZ SR

Bashy Tahir Quraishy

generálny tajomník, EMISCO (Európska moslimská iniciatíva pre sociálnu súdržnosť)

Dan Pavel Doghi

riaditeľ CPRSI, hlavný radca pre záležitosti Rómov a Sinti

Irina Spataru

asistentka poslanca Európskeho parlamentu Terryho Reintkeho

Isabela Mihalache

nezávislá konzultantka, referentka ENAR (Európska sieť proti rasizmu)

Joachim Bleicker

veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike