Obec Varhaňovce

Nominácia za systematické zlepšovanie životnej úrovne v obci, atmosféru vzájomnej tolerancie, podporu vzdelávania detí a aktívnu pomoc a spoluprácu pri zamestnávaní miestnych rómskych obyvateľov.

V obci Varhaňovce žije 1456 obyvateľov, z toho 80% Rómov. V snahe zlepšiť životné podmienky všetkým obyvateľom sa obec zapája takmer do všetkých projektov a výziev. V obci zabezpečili prístup obyvateľov k pitnej vode, vybudovali výdajné miesto pitnej vody a zrekonštruovali vodojem. Vybudovali stojiská, vyčistili obec a jej okolie o nezákonne umiestnený odpad. Rozšírili kapacitu materskej školy z 21 detí na 65 detí, kde zamestnávajú aj špeciálneho pedagóga a dve asistentky učiteľa. V obci je zriadené komunitné centrum, v obci funguje terénna sociálna práca a 8 ľudí je zamestnaných v rámci miestnej občianskej poriadkovej služby. Obec zabezpečila elektrifikáciu hornej osady, vrátane vybudovania novej trafostanice, výmeny osvetlenia a dobudovania osvetlenia do nových častí obce.

Obec sa aktívne podieľa na vysporiadaní pozemkov pod nelegálnymi stavbami, či dobudovali cestnú komunikáciu. Rozšírili kapacitu základnej školy o dve triedy, zrekonštruovali ihriská. V obci sú elokované pracoviská Strednej odbornej školy Lipany – odbor krajčírka a Súkromnej odbornej školy Elba Prešov – odbor murár. Obec v záujme zvýšiť zamestnanosť svojich občanov aktívne pomáha s vyhľadávaním zamestnania. V obci pre svojich občanov organizujú pravidelné kultúrne podujatia a každoročne aj výlety.