Martina Beshirová

Nominovaná za dlhodobú objektívnu prácu regionálnej novinárky, ktorá sa zameriava hlavne na tému vzdelávania rómskych detí a za prínos k informovanosti majoritnej spoločnosti.

Martina Beshirová začínala ešte ako študentka, ako športová redaktorka v Mestskom televíznom štúdiu RVTV v Rožňave v roku 2000. V rámci médií pracovala aj v regionálnej RTV Krea v Galante. Od leta 2017 pracuje ako regionálna redaktorka RTVS. Prácu vo verejnoprávnej televízii považuje vo svojom profesijnom živote ako najvýznamnejší míľnik.

Zameriava sa predovšetkým na celospoločenské otázky a problémy, ale aj na kultúru, prírodu, históriu. Vzhľadom na to, že pôsobí v regióne, ktorý je známy ako najmenej rozvinutý, rezonujú témy, ktoré súvisia s výzvami, ale aj rozvojom tohto kraja, ako napr. rôzne zaujímavé projekty, ktoré prinášajú nové pracovné miesta, nové služby pre obyvateľov, rozvoj cestovného ruchu a podobne.

Príspevky vyberá podľa aktuálnej situácie v regióne. Ako regionálna readaktorka pokrýva predovšetkým oblasť Gemera, teda okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota. Prináša však informácie aj z Fiľakova.

Vo svojich reportážach sa snaží zachytávať realitu. S odstupom času sa k jednotlivým témam vracia s cieľom sprostredkovať vývoj, či posun v danej oblasti.