Ivan Antala

generálny riaditeľ, Rádio Expres, predseda Poroty Čin roka

„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života väčšinovej spoločnosti. Roma Spirit je na Slovensku jedinečným formátom verejného ocenenia a podpory pre všetkých, ktorí sa o to snažia. Dlhoročne podporujeme tento projekt, pretože média výrazne zasahujú do spoločnosti a nesú aj zodpovednosť.“

Profesijná dráha Ivana Antalu je výrazne spojená s rozhlasom. Patrí k tým členom tímu, ktorí pôsobia v Rádiu Expres od jeho založenia v roku 2000. Najskôr pôsobil na pozícii hudobného dramaturga, od roku 2006 bol programový riaditeľ a v septembri 2014 bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa. V roku 2015 sa už po druhýkrát stal členom Prípravného a organizačného výboru Roma Spirit, ako zástupca Rádia Expres, partnera kategórie Čin roka a dlhoročného podporovateľa projektu. Dôvodom aktívnej zaangažovanosti je motto “média výrazne zasahujú do spoločnosti a nesú za to aj zodpovednosť”.

Je predsedom poroty kategórie Čin roka.