Marcel Šaňa

starosta mestskej časti Košíc Lunik IX, Laureát Roma Spirit 2016

„Ponuku do poroty v kategórii Čin roka som sa rozhodol prijať, pretože jednak som sám laureátom tohto ocenenia za rok 2016 a som presvedčený, že je dôležité verejne oceniť úsilie človeka, ktorý sa venuje pomoci iným. Roma Spirit na to dáva ten najlepší priestor, ale aj úroveň, čo si ja nesmierne vážim.“

Prvý rómsky starosta na Luniku IX s vysokoškolským vzdelaním, ktorému sa podarilo vyviesť samosprávu z mínusu do kladných čísel. Zrealizoval úspešné projekty a aktivity, ako napríklad vybudovanie verejného osvetlenia po 15 rokoch tmy, kamerový systém, detské ihriská, oddychovú zónu, park…
Do majetku mestskej časti od mesta Košice získal 110 bytových jednotiek a pozemky. Vo svojom úsilí vytvoriť z Lunika IX dobré miesto pre život pokračuje naďalej, pretože Lunik IX je jeho domovom a záleží mu na tom, aby sa táto mestská časť zbavila negatívnej nálepky. Jeho plány sú ako sám hovorí smelé, ale nie nereálne.