Späť na ročníky

Ivan Antala

generálny riaditeľ, Rádio Expres

predseda Poroty Čin roka

Marcel Šaňa

starosta mestskej časti Košíc Lunik IX

Laureát Roma Spirit 2016

Janette Motlová

riaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Laureátka ocenenia Gypsy Spirit 2011

Mária Nazarejová

Koordinátorka asistentov osvety zdravia, Zdravé regióny p.o.

Laureátka ocenenia Gypsy Spirit 2010

Anna Jurgovianová

riaditeľka, Stredná súkromná škola Kežmarok

Zástupkyňa laureáta ocenenia Gypsy Spirit 2013