Zastupiteľstvo Európskej komisie na Slovensku

„Roma spirit je skvelý projekt, ktorý dáva možnosť oceniť ľudí a organizácie, ktorí napĺňajú európske hodnoty, osobitne hodnoty sociálnej spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti.
Dáva nám priestor vyzdvihnúť pozitívne skúsenosti a inšpirovať sa úspešnými projektmi, ktoré pomáhajú integrácii Rómov. Som hrdý, že Zastúpenie Európskej únie je partnerom Roma spirit. Európa je aj o integrácii, pomoci sociálne slabším a znevyhodneným.“
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

www.ec.europa.eu/commission/index_sk