Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

„Roma Spirit je podujatie, ktoré vytvorilo tradíciu v oceňovaní reálnych a úspešných projektov a ľudí, ktorých práca predstavuje pozitívny prínos, a to nielen pre rómsku komunitu. Som hrdý, že sa náš úrad spolupodieľa na šírení myšlienky spolupráce a pomoci, ktorá sa zrodila už pred jedenástimi rokmi. Aj touto cestou sa tak verejnosť dozvie, koľko ľudí, či už z komunity, alebo majority robí všetko pre to, aby sa životné podmienky Rómov na Slovensku zlepšili. Práve takýto ľudia búrajú mýty a predsudky a predstavujú príklady dobrej praxe v zlepšovaní spolužitia väčšiny a menšín na Slovensku.”

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vznikol v roku 2001. Jeho vzniku do súčasnej podoby predchádzalo v roku 1995 vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc vládou SR a zriadenie organizačného útvaru na úrovni odboru v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda SR po parlamentných voľbách v roku 1998 zrušila tento úrad a menovala splnomocnenca na riešenie problémov rómskej menšiny. Následne ustanovila Úrad splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny, ktorý bol začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády SR.

 

www.minv.sk