Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

„Ocenenie Roma Spirit bude v roku 2020 už po dvanástykrát upriamovať pozornosť na osobnosti, organizácie a zamestnávateľov, ktorí dokážu realizovať projekty, ktoré prinášajú efektívne a fungujúce riešenia výziev nielen rómskej komunity. Toto ocenenie vnímam ako jednu z možností, ako verejne prezentovať pozitívne príklady projektov, aktivít ľudí, obcí, miest, zamestnávateľov, mimovládnych organizácií a médií, ktoré si zaslúžia poďakovanie nás všetkých. Preto je Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity aj tento rok jeho spoluvyhlasovateľom. V dnešnej dobe je nevyhnutné zlepšovať situáciu Rómov a Rómok a oceňované iniciatívy tomu môžu do veľkej miery napomôcť a zároveň budú slúžiť ako inšpirácia a motivácia pre ďalších. Najmä v tomto roku, keď spoločne čelíme pandémii vírusu COVID-19 a jej dôsledkom. Všetci sme však boli svedkami mnohých činov nielen jednotlivcov, ale aj organizácií, ktoré pomáhali pri riešení dôsledkov pandémie aj v rómskych komunitách. Všetci z nich by si toto uznanie zaslúžili a verím, že mnohých nájdeme medzi nominovanými.”

Andrea Bučková, Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vznikol v roku 2001. Jeho vzniku do súčasnej podoby predchádzalo v roku 1995 vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc vládou SR a zriadenie organizačného útvaru na úrovni odboru v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda SR po parlamentných voľbách v roku 1998 zrušila tento úrad a menovala splnomocnenca na riešenie problémov rómskej menšiny. Následne ustanovila Úrad splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny, ktorý bol začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády SR.

 

www.minv.sk