Organizácia Roma media (ROMED)

Organizácia Roma media (ROMED) bola založená v novembri 2014. Jej vznik bol priamym vyústením, ba priam nutnosťou, ktorá vzišla z dlhoročnej práce rómskych novinárov na Slovensku, ktorí sa profilovali v mediálnej oblasti od roku 2003.

Novinári z ROMED-u prípravujú pre spoločnosť rómske menšinové programy, ktoré s obľubou sledujú aj Rómovia v zahraničí.

Počas dlhoročnej mediálnej práce sa naši redaktori stali známymi tvárami nie len v rómskych komunitách na Slovensku, ale ich pôsobenie vníma aj majoritná spoločnosť, dokonca o ich práci sú informované aj zahraničné rómske organizácie.

Mali možnosť okrem prípravy rómskych vysielaní pre RTVS  spolupracovať, či priamo sa podieľať na množstve iných projektov zameraných na Rómov, od mediálnych kampaní, osvetových projektov zamerané na  bývanie, zdravie, zamestnanosť, kultúru, ľudské práva, prevenciu kriminality, obchodovanie s ľuďmi, po dokumentárne filmy. Skúsenosti tímu ROMED sú teda bohaté a stoja na profesionálnych základoch, nie na aktivizme, či  na dobrovoľníckej báze.

www.romed.sk