Karpatská nadácia

Dlhodobo sa venujeme podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. Dobre poznáme náročnú avšak veľmi účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu na plnohodnotný, produktívny a šťastný život. Partnerstvom s Roma Spirit pre kategóriu Mimovládna organizácia chceme oceniť a osláviť skvelú prácu týchto organizácií a ľudí, ktorí za nimi stoja. Tešíme sa na inšpiratívne nominácie pre túto kategóriu a spoločnú oslavu tých najlepších iniciatív.

Laura Dittel, riaditeľka

 

www.karpatskanadacia.sk