Združenie Pre lepší život, Rankovce

Nominácia za komplexný prístup k trvalo udržateľnému bývaniu, za budovanie sociálneho kapitálu a rozvoj aktívneho komunitného života Rómov v obci Rankovce a jej okolí.

Združenie vzniklo na báze dobrovoľníckej práce aktivistov pôsobiacich v rómskej misii v obci Rankovce v roku 2004. Pôsobia v Kecerovsko-olšavskom regióne, v obciach, kde majú Rómovia 70 – 90 % zastúpenie. Od roku 2010 sa venujú téme sociálneho podnikania a od roku 2014 rozvíjajú program svojpomocnej výstavby nízkonákladových domov. Spájajú tému bývania a komunitnú prácu. Spolu s organizáciou Človek v ohrození založili Organizáciu Projekt DOM.ov, vďaka komunitnej záhrade EDEN (Enviromental Development and Education in Neighborhood) pripravujú rodiny na život v novovzniknutej lokalite – susedstve.

Zámerom združenia je všestranný rozvoj rómskych komunít, hlavne v oblasti zvýšenia vzdelanosti, zamestnanosti, začlenenia jednotlivcov do širšej spoločnosti. Venujú sa aj príprave a vzdelávaniu rómskych lídrov a mládežníckych vedúcich. Do svojich aktivít reálne a svedomito zapájajú Rómov, či ide o študentov stredných škôl, alebo o starších ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Aktivity združenia budujú sociálny kapitál, ktorý zabezpečuje udržateľnosť výsledkov a vedie k nezávislosti komunity od dotovaných projektov.

V oblasti sociálneho podnikania rozvinulo združenie spoluprácu so strednými odbornými školami, aby študenti, predovšetkým Rómovia, získali odborné zručnosti a pracovné návyky. Následne ich zapojili do svojho unikátneho projektu na výrobu ekobrikiet. Ekobrikety vyrábajú jednoduchou metódou v malej manufaktúre s využitím svojpomocne vyrobených nástrojov a pomôcok. Výrobky vznikajú z odpadu – zmiešaním vo vode rozmočeného zberového papiera s pilinami, lisovaním a následným sušením. Vyrobené cenovo dostupné ekobrikety odkupujú miestni Rómovia a využívajú ich na kúrenie. V oblastiach, kde ekobrikety vyrábajú a ponúkajú, sa výrazne znížila nezákonná ťažba dreva na kúrenie. Projekt zamestnal 14 ľudí.