František Sajko, Fiľakovo

Nominácia za mentorskú činnosť, voľnočasové aktivity a dosiahnutie výnimočných športových výsledkov v silovom trojboji s rómskym športovým klubom.

František Sajko je dlhodobým rómskym aktivistom. V roku 2013 založil športový klub Powerlifting Fiľakovo, kde pozbieral deti a mládež z ulice a začal sa im venovať. Po rokoch tvrdej práce a poctivých tréningoch získali opakovane titul majstra Slovenska, majstra Európy, ba dokonca majstra sveta v silovom trojboji a v tlaku na lavičke. Na Slovensku vedie jediný športový klub, ktorý sa venuje silovému trojboju a jeho členovia sú pôvodom Rómovia.

Dobrovoľne vykonáva mentorskú činnosť pre rómskych študentov Gymnázia a Strednej odbornej školy vo Fiľakove. Venuje sa rómskym študentom, ktorých motivuje ukončiť štúdium, a pomáha im prekonávať prekážky a problémy, ktoré sa vyskytnú počas ich štúdia. Pôsobí ako mediátor medzi študentmi, vedením školy a učiteľmi a rodičmi. Mentorovaní študenti stredných škôl úspešne ukončujú stredné školy a nastúpili do pracovného pomeru alebo študujú na vysokých školách.

V komunitom centre pôsobí od roku 2015 ako dobrovoľný pracovník, kde okrem iného pomáha realizovať športové a voľnočasové aktivity pre deti a mládež z MRK. Každoročne organizuje futbalový turnaj komunitných centier, regionálnu amatérsku súťaž v tlaku na lavičke, aktívne sa zapája a organizuje športový deň primátora mesta Fiľakovo. Ako rómsky aktivista a člen OZ Purt sa aktívne zapája do charitatívnej činnosti. Je príkladom a motiváciou pre mnohých aktivistov, že výsledky sa dajú dosiahnuť aj bez peňazí, len treba poctivo a tvrdo pracovať, a že každá poctivá práca prináša ovocie.

Ako člen komisie pre školstvo, mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve vo Fiľakove sa aktívne podieľa na spolupráci pri riešení problémov v meste. Pôsobí ako mediátor medzi rómskou komunitou a mestským úradom vo Fiľakove, základnými a strednými školami a rôznymi inštitúciami v meste.