Hilda Ó Riain

veľvyslankyňa Írska na Slovensku

V rokoch 2012 – 2017 pracovala na Stálom zastúpení Írska pri Európskej únii v Bruseli v rôznych úlohách, ktoré zastupovali írske pozície v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.

V rokoch 2009 – 2012 bola pani veľvyslankyňa Hilda Ó Riain zástupkyňou riaditeľa divízie rozvojovej spolupráce ministerstva zahraničných vecí Írska a obchodu, ktorá bola zodpovedná za spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti a volebnými pozorovateľskými misiami.

V rokoch 2006 – 2009 bola pani Ó Riain zástupkyňou vedúceho misie na Veľvyslanectve Írska v Slovenskej republike a predtým pracovala na Blízkovýchodnom oddelení Ministerstva zahraničných vecí a obchodu v Dubline.

Pred nástupom na ministerstvo zahraničných vecí a obchodu pracovala pani Ó Riain v súkromnom sektore v Írsku a Nemecku. Hilda má magisterský titul z ruskej histórie na Trinity College v Dubline a bakalársky titul z umenia na University College v Corku.