Susanne Pfanner

vedúca oddelenia záležitostí národnostných menšín, Rakúska spolková kancelária

„Ako kontaktná osoba Rakúskeho národné kontaktného miesta pre Rómov sa teším na to, že budem mať príležitosť dozvedieť sa o efektívnych a inovatívnych aktivitách, ktoré sa zaoberajú otázkou vnímania a riešenia rovnosti ako súčasti reality pre všetkých Rómov v Európe. Takéto nové prístupy môžu byť inšpiráciou pre rakúsky program inklúzie Rómov.“

Susanne Pfanner pôsobila ako právnik v oblasti ľudských práv na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. V roku 2003 nastúpila do právnej služby spolkového kancelára Rakúskej republiky. V rokoch 2009 až 2011 pracovala ako asistentka riaditeľa Agentúry Európskej únie pre základné práva. Od roku 2013 je vedúcou kancelárie Rakúskeho národného kontaktného miesta pre Rómov. V tejto funkcii zaviedla a rozvinula jednu z prvých národných rómskych platforiem v rámci EÚ. Od roku 2017 zastáva pozíciu vedúcej oddelenia pre záležitosti národnostných menšín, kde zodpovedá za právne a finančné záležitosti týkajúce sa šiestich rakúskych uznaných etnických skupín vrátane autochtónnych Rómov.