Cristi Mihalache

programový manažér pre rómske a sinti otázky, Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva

„Myslím si, že vaša iniciatíva je nevyhnutná pri oceňovaní prínosu rôznych subjektov a jednotlivcov k témam týkajúcich sa Rómov a obzvášť vďaka účasti štátnej moci a inštitúcií, mainstreamových médií alebo súkromných spoločností. Ako často vidíme, sociálna vzdialenosť a diskriminácia mnohokrát presiahnu úsilie o začlenenie Rómov na Slovensku a v iných krajinách, v ktorých Rómovia žijú. My v OBSE máme mandát pomáhať zúčastneným štátom efektívne plniť záväzky OBSE vzťahujúce sa na Rómov a Sinti zdieľaním svojich odborných znalostí, poskytovaním pomoci, zvyšovaním povedomia a hodnotením pokroku pri zlepšovaní situácie Rómov a Sinti v rámci regiónov OBSE. Takéto iniciatívy, ako je vaša, sú príkladom osvedčených postupov, ktoré sa dajú zdieľať a replikovať aj v iných krajinách OBSE. Sú takiež dôležité pre zvyšovanie povedomia o vzorových modeloch vrámci rómskej komunity, ako aj celej spoločnosti.“

Cristi Mihalache je programovým manažerom Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva pre otázky Rómov a Sintov. Študoval verejnú správu na Národnej škole verejných a politických štúdií v Bukurešti a ľudské práva na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Podieľala sa na aktivitách týkajúcich sa komunikácie s verejnosťou (PR), medzinárodnej advokácii, riadení projektov a programov, riadení a vyhodnocovaní grantových programov, inštitucionálneho rozvoja a školenia s inštitúciami a organizáciami ako Romani CRISS, Európske centrum pre práva Rómov, Inštitút otvorenej spoločnosti, Rómsky vzdelávací fond alebo Švajčiarsky príspevkový úrad v Rumunsku. Cristi sa podieľal na vývoji rôznych hodnotení a správ pre USAID, Svetovú banku, Európsku komisiu alebo Agentúru Európskej únie pre základné ľudské práva. Bol zapojený taktiež do rôznych programov technickej pomoci v oblasti sociálneho začlenenia a nediskriminácie.