Vlado Rafael

publicista,pedagóg,zakladateľ EduRoma o.z.

V roku 2005 zavŕšil štúdium sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 do roku 2008 pokračoval v dennom doktorandskom štúdiu pedagogiky v Ústave humanitných štúdií PF UK v Bratislave. V rokoch 2006 až 2013 pôsobil v Nadácii otvorenej spoločnosti ako odborný konzultant pre oblasť vzdelávania. Je autorom a editorom viacerých kľúčových štúdií, ktoré sa venujú problémom vzdelávania a diskriminácie rómskych detí v slovenskom školstve. Svoje názory na spoločenské postavenie Rómov začal publikovať od roku 2004 v časopisoch Domino fórum a Domino Efekt. V súčasnosti sa témam venuje v Denníku SME a v Denníku N. Spoločenské a politické postavenie Rómov na Slovensku po roku 1989, rozoberá aj vo svojich krátkych dokumentárnych filmoch: Rómovia 25 rokov po…, Tvoj čas. V rokoch 2013 do roku 2016 viedol tím odborníkov, ktorí poskytovali odbornú asistenciu škole v Šarišských Michaľanoch, pri plnení rozsudku Krajského súdu v Prešove, ktorý školu odsúdil za segregáciu rómskych žiakov. V rokoch 2013 a 2015 prednášal v Ústave romologických štúdií UKF v Nitre a v Ústave sociálnej antropológie UK v Bratislave. Od roku 2015 je poradcom hlavnej školskej inšpektorky pre oblasť inkluzívneho vzdelávania. V máji 2016 mu bola udelená cena Amerického veľvyslanectva na Slovensku za ochranu ľudských práv Human Rights Defender Award. V roku 2012 založil vzdelávaciu organizáciu eduRoma, ktorú dodnes vedie.

„Každoročné odovzdávanie ocenení Roma Spirit je oslavou ľudskosti. Bez zbytočných nálepiek, spoločenských pozícií a deliacich čiar. Je to udalosť, kde sa spoločne stretávajú rôzne fascinujúce životné príbehy neviditeľných, ktorí odvážne a denne pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú. Je pre mňa cťou ich spoznať. Sú základnými piliermi nášho spoločenstva. Ich ocenenie vnímam ako motiváciu, no zároveň predstavuje aj zodpovednosť naďalej vytrvať v tomto ich často neľahkom úsilí. Každá civilizovaná spoločnosť sa napokon meria tým, ako sa správa k svojim slabým a utláčaným. Ocenenie Roma Spirit už 9. rok vo mne utvrdzuje presvedčenie, že naša spoločnosť kráča tým správnym smerom…“