MUDr. Ján T. Vilček, PhD.

Professor Emeritus a profesor výskumu mikrobiológie na New York University (NYU) Langone Medical Center v New Yorku

MUDr. Ján T. Vilček, PhD. je Professor Emeritus a profesor výskumu mikrobiológie na New York University (NYU) Langone Medical Center v New Yorku. Narodil sa v Bratislave, kde získal aj tituly MUDr. a PhD. Štúdie doktora Vilčeka na tému Faktor nádorovej nekrózy (Tumor Necrosis Factor) prispeli k rozvoju Remicade/infliximabu, prvého schváleného lieku novej triedy terapeutických látok nazývaných blokátory TNF, ktoré sa používajú pri liečbe autoimunitných zápalových ochorení vrátane Crohnovej choroby, reumatoidnej artritídy, ankylozujúcej spondylitídy, ulceratívnej kolitídy, psoriázy a psoriatickej artritídy.

Doktor Vilček publikoval viac ako 350 článkov v odborných časopisoch a získal 46 patentov v USA. Z mnohých vyznamenaní sa nedá nespomenúť medailu Alberta Gallatina z NYU, Zlatú medailu z Karlovej univerzity, či ocenenie od americkej občianskej a imigračnej služby Outstanding American by Choice Award.

MUDr. Vilček je členom Americkej asociácie pre rozvoj vedy a získal čestné tituly z Univerzity Komenského v Bratislave, CUNY Graduate Center, NYU a Slovenskej akadémie vied. Je predsedom a výkonným riaditeľom nadácie The Vilcek Foundation, ktorá sa venuje zvyšovaniu povedomia o prínose prisťahovalcov do vedy a umenia v USA. V roku 2013 získal od prezidenta Baracka Obamu Národnú medailu za technológie a inovácie.

„Ako emigrant zo Slovenska, žijúci v USA, si dobre uvedomujem dôležitosť rešpektovania ľudských práv a potreby silnej podpory znevýhodneným menšinám. Verím, že s náležitou podporou sa Rómovia stanú rovnocennými vo svojom postavení a prínose do spoločnosti s ostatnými národnostnými a etnickými skupinami žijúcimi v Slovenskej republike.“