Rómovia pre Slovensko

Rómovia pre Slovensko je koalícia občianskych organizácií, ktorá vznikla v roku 2016. Organizácie spája spoločná vízia o spoločnosti, v ktorej je každý Róm rovnocenný partner s inými občanmi.  Koalícia je presvedčená o tom, že stereotypy a predsudky o Rómoch, ktoré sú hlboko zakotvené  v majoritnom obyvateľstve a ich dôveryhodnosť rastie i vďaka sociálnym sieťam a médiám, ktoré obsahujú množstvo falošných správ a hejtov.

 

Koaliční partneri:

Rómske advokačné a výskumné stredisko, Skalica

eduRoma, Bratislava

Róm „Podskalky“,  Humenné

Občianske združenie rómskych žien- Lucia, Košice

Integrácia Rómov Záhorie

Združenie mladých Rómov, Banská Bystrica

Ingrid Kosová, Zvolen

www.romadata.org