Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

„Podporujeme aktívnu snahu všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku.” 

Ľubomíra Slušná Franz, autorka myšlienky Roma Spirit a prezidentka ACEC

 

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových programov pre sociálne slabé skupiny, prevažne programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku.

 

www.acec.sk