Zuzana Kovačič Hanzelová, Bratislava

Nominácia za vysoko profesionálny žurnalistický prístup, podávanie reálneho obrazu na základe overených faktov pri spracúvaní reportáží s rómskou problematikou, špeciálne za reportáže v Žiline a Moldave nad Bodvou.

Novinárka RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová sa zaoberá prevažne politikou a vo svojej práci prichádza do styku s politickými špičkami. Už 6 rokov sa však venuje aj problematike sociálne znevýhodnených a minoritných komunít vrátane rómskej menšiny. Svoje postrehy a príspevky k téme prináša v spravodajstve, na internete aj na sociálnych sieťach. Divákov upozorňuje reportážami aj na nepopulárne témy aktuálneho diania – na chudobu, segregáciu detí na školách či zdravotnú starostlivosť v najchudobnejších rómskych osadách. Už niekoľko rokov podrobne sleduje aj situáciu po policajne razii v Moldave nad Bodvou. V reportáži „Žilinčania sa búria proti rómskym deťom“ sa venuje zrušeniu školy pri Bratislavskej ulici v Žiline.

Rodáčka z Bratislavy považuje za svoju povinnosť upozorňovať na problémy, ktoré mnohí ľudia zjednodušujú, pritom sú však kľúčové. V snahe prezentovať ich objektívne a v širšom kontexte neostáva pri spracovaní tém na povrchu, snaží sa pravdivo informovať a vysvetľovať to, čo mnohí zobrazujú len v skratke. Za hlavnú z motivácií považuje osobnú povinnosť riešiť problémy ľudí, ktorí mali v živote menšie šťastie ako ona. Stojí na strane utláčaných a slabých, na argumentáciu však nevyužíva emócie, ale overené fakty v duchu fair-play novinárskej etiky. Zastáva sa tých najslabších v našej spoločnosti, najmä detí, ktoré vyrastajú v hrozivých podmienkach bez šance na lepšiu budúcnosť. „Tie deti majú sny, bez ohľadu na to, kde sa narodili, chcú byť lekármi, učiteľmi, či policajtmi. Je hlavne na nás všetkých, aby sme dokázali zmeniť Slovensko tak, že každé dieťa si svoje sny môže splniť.“