Združenie mladých Rómov, Banská Bystrica

Nominácia za kreovanie novej generácie Rómov, ktorá je hrdá na svoj pôvod, orientovaná na vzdelanie a aktívny prístup k životu, a za ich aktivity, ktoré majú dosah aj na tvorbu štátnych politík.

Hlavným cieľom Združenia mladých Rómov je rozvíjať a zjednocovať intelektuálny potenciál mladej rómskej generácie. Už 18 rokov implementujú do praxe projekty venujúce sa sociálnemu podnikaniu, neformálnemu vzdelávaniu a sociálnej a komunitnej práci. Od svojho vzniku v roku 1999 zamestnalo združenie už vyše 360 ľudí a vyškolilo viac ako 1 300 osôb. Formou prednášok, seminárov a výcvikových programov vytvárajú podmienky na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu a odborno-profesijnú prípravu detí a mládeže a ich začleňovanie do pracovno-spoločenského života. Realizovali projekt „Rómsky asistent učiteľa“, ktorý prebiehal v 36 okresoch Slovenska, v rámci ktorého pôsobilo priamo na školách 198 asistentov.

Za inovatívny projekt, ocenený Impact Inkubátorom v kategórii Sociálne podnikanie, možno považovať multifunkčné Komunitné centrum Horehronie vo Valašskej pri Podbrezovej, ktoré je ukážkou, ako sa úspešné nápady zo zahraničia dajú využiť aj v slovenskom prostredí. Prostredníctvom pracovnej činnosti, vzdelávania a poradenstva dáva centrum v regióne s vysokou nezamestnanosťou ľuďom šancu na objavenie manuálnych zručností pre uplatnenie sa na trhu práce, možnosť vybudovať si zdravé sebavedomie a prevziať zodpovednosť za svoj život. V prevádzkach kopírovacieho centra, práčovne a žehliarne sú zamestnaní aj ľudia, ktorí boli bez práce viac ako 15 rokov. Centrum poskytuje poradenstvo, venuje sa mimoškolským aktivitám pre deti v kluboch a jeho lektori zadarmo doučujú angličtinu.