Roman Cuprik, Bratislava

Nominácia za novinársku prácu, komentáre a blogy, ktorými upriamuje pozornosť verejnosti na dôležité rómske témy a nabáda Rómov a Nerómov k spolupráci a harmonickému spolužitiu.

Redaktor a novinár Roman Cuprik prináša správy o témach, ktoré trápia rómsku komunitu, verejnosti od roku 2012. Téme sa venoval už na univerzite, kde bola aj predmetom jeho diplomovej práce. Články z terénu, priamo z osád, aj hlbšie analytické príspevky, kedy pracuje s číslami a ekonomickými ukazovateľmi a búra ekonomické mýty o Rómoch, majú snahu informovať majoritnú spoločnosť o skutočnom stave veci. Verí, že príklady pozitívnej praxe môžu zmeniť čierno-biely pohľad na marginalizovanú rómsku menšinu.

V Moldave nad Bodvou sleduje už niekoľko rokov príbeh Milana Igora Hudáka, mladého Róma, ktorý sa chce vymaniť z osady a študovať pedagogiku, aby poukázal na to, s akými byrokratickými problémami zo strany štátu sa musia neraz Rómovia popasovať. Snaží sa rúcať mýty. Ak politici hovoria o vysokej nezamestnanosti Rómov, prichádza s príbehmi tých, ktorí pracovať chcú a sú úspešní. Ak sa píše o násilí vo vlakoch, skúma štatistiky železníc. Poukazuje na diskriminačné ponuky práce na pracovných portáloch. Píše o policajnej brutalite pri viacerých policajných zásahoch v rómskych osadách. V budúcnosti by chcel analyzovať komplexný spis vyšetrovateľov z policajného zásahu v Moldave nad Bodvou. Venuje sa extrémizmu, ktorý často pracuje s anti-rómskym sentimentom, a vo svojich textoch sa na to snaží poukazovať. Každý rok pripravuje texty k výročiu rómskeho holokaustu. Jeho analytické články o rómskej tematike publikované v anglicky písanom Slovak Spectator majú dosah aj na zahraničnú diplomatickú komunitu pôsobiacu na Slovensku.