Kovotvar, Kúty

Nominácia za príklad pozitívnej praxe pri rovnocennom prístupe v zamestnávaní Rómov a Nerómov, za nasledovaniahodný prístup k rómskym zamestnancom bez predsudkov a za poskytnutie šance uplatniť sa na trhu práce.

Vo výrobnom družstve Kovotvar pracujú Rómovia už dlhšiu dobu. Minimálne však od roku 2009, kedy nastal pre Kovotvar nepriaznivý čas – po 56 rokoch jeho existencie hrozilo, že svoje brány zatvorí. Do firmy nastúpila na pozíciu riaditeľky Marcela Tokošová. Pod jej vedením podnik opäť rozbehol výrobu kovových výrobkov pre dom, domácnosť a záhradu a expandoval aj na trhy do Ameriky, Austrálie či Japonska. Ich výrobky predáva vo svojej predajni v Buckinghamskom paláci aj princ Charles a tržby z nich putujú na charitatívne účely.

V Kovotvare sa už 7 rokov snažia do pracovného procesu zapájať i rómskych pracovníkov a dať im priestor na realizáciu a využitie ich potenciálu. Dnes tvoria Rómovia v podniku asi pätinu všetkých zamestnancov. Pracujú na rôznych pozíciách, prevažne ako operátori liniek a obsluha strojov. Nájde sa i vodič VZV vozíka, kvalitárka či vedúci pracovník. Aj na riadiacich pozíciách sa firma rozhodla dať možnosť ukázať kvality, vedomosti a schopnosti rómskym pracovníkom. Pre firmu sú tieto čísla veľmi významné, hoci zadosťučinenie by bolo, keby sa zdvihlo ešte aspoň o dvoj- až trojnásobok.

V Kovotvare veria, že aj dlhodobo nezamestnaní ľudia majú vysoký potenciál pracovať, ak získajú dôveru v zamestnávateľa. Zamestnať čo najviac rómskych otcov a mám znamená ponúknuť im šancu na pravidelný príjem, zažiť pocit zodpovednosti za vlastný život, úctu a rešpekt od kolegov a nadriadených. Stály príjem s pravidelným termínom výplaty umožňuje marginalizovaným Rómom z okolia mať prostriedky na základné životné náklady.