Späť na ročníky
RomaSpirit2017Romaspirit
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Občianske združenie Ďakujem – „Paľikerav“, Varhaňovce

Nominácia v kategórii Mimovládna organizácia za podporu rómskych študentov a ich realizáciu knižného klubu, besied a videorecenzií, prostredníctvom ktorých búrajú predsudky, a svojím inovatívnym spôsobom motivujú k vzdelávaniu.

Združenie mladých Rómov, o.z., Banská Bystrica

Nominácia v kategórii Mimovládna organizácia za kreovanie novej generácie Rómov, ktorá je hrdá na svoj pôvod, orientovaná na vzdelanie a aktívny prístup k životu, a za ich aktivity, ktoré majú dosah aj na tvorbu štátnych politík.

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o., Prievidza

Nominácia v kategórii Mimovládna organizácia za dlhodobú a systematickú realizáciu aktivít podporujúcich zlepšenie podmienok a rozvoj miestnej komunity nielen prostredníctvom nízkoprahových aktivít pre deti a mládež.

KATEGÓRIA MÉDIA

Branislav Oláh, Detva

Nominácia v kategórii Médiá za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú aj blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií nekompromisne bojuje proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii.

Zuzana Kovačič Hanzelová, Bratislava

Nominácia v kategórii Médiá za vysoko profesionálny žurnalistický prístup, podávanie reálneho obrazu na základe overených faktov pri spracúvaní reportáží s rómskou problematikou, špeciálne za reportáže v Žiline a Moldave nad Bodvou.

Roman Cuprik, Bratislava

Nominácia  v kategórii Médiá za novinársku prácu, komentáre a blogy, ktorými upriamuje pozornosť verejnosti na dôležité rómske témy a nabáda Rómov a Nerómov k spolupráci a harmonickému spolužitiu.

KATEGÓRIA OBEC A MESTO

Zamutov

Nominácia v kategórii Obec a mesto za aktivity v prospech rómskej komunity, ktoré napomáhajú riešeniu konkrétnych problémov s osobným nasadením a nápadmi a ktoré vnášajú novú energiu v snahe zlepšovať život v obci nielen Rómom.

Ulič

Nominácia v kategórii Obec a mesto za dlhodobú, detailne premyslenú a na prax s rómskou komunitou zameranú prácu, ktorej výsledkom je zníženie socio-ekonomických rozdielov medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom.

Raslavice

Nominácia v kategórii Obec a mesto za komplexný prístup k riešeniu situácie Rómov, okrem iného vybudovaním komunitného centra, sociálnej či terénnej práce a obecného podniku „Pomoc k svojpomoci“, v rámci ktorého bolo zamestnaných už 50 Rómov.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ

Kovotvar, v.d., Kúty

Nominácia v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ za príklad pozitívnej praxe pri rovnocennom prístupe v zamestnávaní Rómov a Nerómov, za nasledovaniahodný prístup k rómskym zamestnancom bez predsudkov a za poskytnutie šance uplatniť sa na trhu práce.

King Barber, Banská Bystrica

Nominácia v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ za podnikateľský projekt holičstva, ktorý vybudoval len 23-ročný Patrik. Zamestnáva Róma i Neróma a v praxi ukazuje, ako mladí Rómovia môžu s hrdosťou vykročiť za svojím snom a zažiť úspech.

Stredisko odbornej prípravy OSZZS SR, Bratislava

Nominácia v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ za viac ako 10-ročnú spoluprácu na projekte Zdravé komunity, za profesionálny a ľudský prístup pri tvorbe a realizácii vzdelávania asistentov osvety zdravia v poskytovaní prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Ing. Rastislav Baláž, Trenčín

Nominácia v kategórii Osobnosť za dosiahnuté výsledky vo vede a vývoji moderných technológií doma aj v zahraničí, prostredníctvom ktorých búra stereotypy a je dôkazom toho, že vzdelaním a vôľou je možné dosiahnuť kariérny i spoločenský úspech.

MUDr. Peter Rác, Nemšová

Nominácia v kategórii Osobnosť za úspešnú lekársku prax a uznanie v radoch odbornej verejnosti i prejavením dôvery pacientov, za profesionálny prístup a odbornosť, ktorou viac ako 20 rokov prispieva k búraniu stereotypov a predsudkov v spoločnosti.

Martin Daniel, Skalica

Nominácia  v kategórii Osobnosť za inšpiratívny príklad prekonávania životných prekážok, napriek ktorým si aj mladý Róm môže ísť úspešne za svojím snom, prekonať sám seba, pôsobiť ako úspešný aktívny športovec a získať titul Majstra SR v hokejbale.

KATEGÓRIA KULTÚRA

Ján Šándor, Prievidza

Nominácia In memoriam v kategórii Kultúra za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry prostredníctvom rómskych rozprávok a poviedok, v ktorých dominovala výchova k zodpovednosti, úcte k človeku a rodine.

Jozef Banyák, Bratislava

Nominácia v kategórii Kultúra za prínos do slovenskej audiovizuálnej tvorby, kde ako scénarista a režisér vytvoril desiatky rozprávok, dokumentov a publicistických relácií, a za jeho objavovanie mostov medzi etnikami a hľadanie porozumenia medzi ľuďmi.

Tibor Huszár, Pezinok

Nominácia In memoriam v kategórii Kultúra za výnimočný prínos do slovenskej fotografie, nezameniteľný prístup a autenticitu v divadelnej, portrétovej i dokumentárnej fotografii a verné zachytenie humanity a slobody vo fotografii aj v knihách, nielen v portrétoch v zbierke Cigáni.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Klaudia Oláhová a Lukáš Oláh, Košice

Nominácia v kategórii Čin roka za vytvorenie dokumentu o putovných načúvacích prístrojoch pre nepočujúce deti, ktorý je nápomocný pre mnohých rómskych aj nerómskych rodičov.

Robert Pokuta, Žehra

Nominácia v kategórii Čin roka za odvážny čin záchrany detských životov, kedy v ohrození vlastného života vytiahol päť detí z horiaceho domu.

Robert Kirchhoff, Bratislava

Nominácia v kategórii Čin roka za natočenie dokumentárneho filmu s témou rómskeho holokaustu Diera v hlave, ktorý vznikol na základe 13-ročného vedeckého výskumu venujúcemu sa holokaustu Rómov a Sintov počas 2. svetovej vojny.