Vladimír Sendrei

Občianske združenie Lačho drom pracuje v Kokave nad Rimavicou už viac ako desať rokov. Od poradenstva pre sociálne slabých rozšírilo svoju pôsobnosť aj na oblasť komunitnej práce. Nominované je  za projektAktivizáciou komunít ku skvalitneniu života a podpore zamestnanosti,vďaka ktorému sa podarilo zamestnať viac ako 30 nezamestnaných Rómov z obcí v okrese Poltár. Ďalších Rómov  združenie vyškolilo pre práce na obnove a zveľaďovaní vlastného bývania, ktoré vykonávali v rámci aktivačných prác. Okrem toho boli v rámci projektu ľudia bez práce vyškolení v  oblasti nakladania s rodinným rozpočtom, či základnými krokmi pri vybavovaní formalít na úradoch a podobne. V dotknutých mestách a dedinách bolo do projektu priamo alebo nepriamo zaangažovaných asi 2000 nezamestnaných.