Ľubomíra Slušná - Franz

Ľubomíra Slušná-Franz je osobnosť, ktorá počas svojej profesionálnej kariéry iniciovala a realizovala  desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach. Už pätnásť rokov uskutočňuje ACEC pod jej vedením projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie /New York, Washington D.C., Paríž, Brusel, Berlín, Viedeň, Praha, Varšava, Sarajevo, Belehrad, Minsk a i./..

Od roku 2002  realizuje Asociácia projekty pre rómsku menšinu na Slovensku. Ľubomíra Slušná – Franz je autorkou vzdelávacích programov zameraných na podporu vzdelávania a zlepšenie zdravotnej situácie a životnej úrovne  obyvateľov segregovaných rómskych osád na Slovensku. Sú to projekty Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie, prostredníctvom ktorých v súčasnosti pracuje 193 asistentov a koordinátorov osvety zdravia  v 174 rómskych osadách.

V  roku 2012 iniciovala založenie Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), ktorá združuje organizácie, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky zdravia v rómskych osadách na Slovensku a je členkou jej riadiaceho výboru. Je členkou správnej rady Zdravé komunity n.o.,   zakladateľkou a konateľkou spoločnosti Communication  zameranej na podporu a rozvoj komunikačných  schopností  a zručností jednotlivcov a skupín, tiež spoločnosti  METEST©, zameranej na určenie a využitie osobnostného potenciálu.