Jarmila Lajčáková

„Roma Spirit podporujem lebo vyzdvihuje postoje a činy, ktoré zo Slovenska vytvárajú modernú a ľudskú krajinu pre všetkých. Páči sa mi, že najmä v ostatných rokoch, ukazuje tiež inšpiratívne príbehy Rómov a Rómiek, ktorí uspeli vo vede, v podnikaní, v rôznych druhoch umenia alebo v športe. Myslím, že pre vytvárania možnosti žiť slobodne je dôležité nielen oslobodiť sa z negatívnych stereotypov, ale aj tých „dobre mienených“, ktoré v Rómoch vidia výlučne talentovaných hudobníkov alebo tanečníkov.“

 

Jarmila Lajčáková (1978) vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave a na University of Toronto v Kanade. V Kanade získala titul LLM (Masters of Laws 2002) a neskôr titul Doctor of Juridical Science (SJD, 2007).

Téme začleňovania Rómov sa venuje výskumne, advokačne a aj prakticky viac ako 10 rokov. Jej ambíciou je presadzovať opatrenia, ktoré vedú k rovným šanciam pri získaní vzdelania a dôstojnej práce. Od roku 2007 je členka Centra pre výskum etnicity a kultúry

Za najvýraznejší úspech považuje spoluprácu pri presadzovaní možnosti prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia do antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku a následne do praxe v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou programom Aj ty máš šancu!.

V spolupráci s Rómskym inštitútom sa usiluje o zdieľanie pozitívnych skúsenosti medzi starostami a poskytovaní podpory obciam pri zavádzaní politík začleňovania Rómov.

Je autorkou množstva odborných štúdií, ale aj populárnych článkov v téme menšinových a rómskych práv uverejnených na Slovensku aj v zahraničí.