Ján Orlovský

„Roma Spirit nám každoročne prináša prehľad toho najlepšieho z rómskej kultúry a života. A každoročne sa dozvedáme aj to, ako málo vieme o dianí a výnimočných skutkoch ľudí, ktorí stále nežijú s nami, ale len akosi popri nás. Chceme pomôcť zviditeľniť a sprostredkovať príbehy rómskych hrdinov a hrdiniek, aj preto sme sa rozhodli pokračovať v podpore ďalšieho ročníka Roma Spirit.“

 

J. Orlovský spolupracuje s neziskovými organizáciami už viac ako 20 rokov. Pôsobí ako dobrovoľník a propagátor ich činnosti, člen alebo predseda správnej rady vo viacerých z nich. Vo vládnom i súkromnom sektore sa podieľal na budovaní kapacít neziskového sektora formou poradenskej alebo finančnej spolupráce. V rokoch 1992 -2002 pôsobil s ročnou prestávkou v slovenských diplomatických službách. Od roku 2003 ako hovorca Západoslovenskej energetiky, a.s. pracoval na tvorbe spoločných platforiem MVO a biznisu pre udržateľný rozvoj (Fond za transparentné Slovensko, Business Leaders Forum). Od augusta 2014 do 2.apríla 2015 pôsobil ako hovorca strany Sieť. Za podiel na záchrane národnej kultúrnej pamiatky v Piešťanoch mu mesto udelilo ocenenie Kultúrna osobnosť roka 2014.