Späť na ročníky

Ľubomíra Slušná – Franz

prezidentka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Magdaléna Rothová

riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Ábel Ravasz

splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Marta Gajdošíková

riaditeľka, Dvojka – RTVS

Lívia Nogová

riaditeľka komunikačného a PR oddelenia, Slovenské elektrárne

Ivan Antala

riaditeľ, Rádio Expres

Jarmila Vaňová

riaditeľka, ROMED

Jarmila Lajčáková

senior výskumníčka, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Ján Orlovský

riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti

Vladimír Sendrei

frontman, hudobná skupina Sendreiovci