Klára Orgovánová

riaditeľka Rómskeho inštitútu n.o.

Klára Orgovánová pôsobí  viac ako 25 rokov v oblasti rómskej problematiky. Od roku 2008  je riaditeľkou neziskovej organizácie Rómsky inštitút. Vyštudovala psychológiu a v rokoch 1983 – 1990 pôsobila ako atestovaná klinická psychologička v psychiatrickej liečebni v Prešove. V roku 1991 založila Nadáciu pre rómske dieťa a v roku 1995 Nadáciu InfoRoma, ktoré aj do roku 2001 viedla. V rokoch 1991 – 1993 pôsobila na Úrade vlády SR na Sekcii pre národnosti a ľudské práva ako poradkyňa pre národnosti a v rokoch 1993 – 2001 ako programová riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti v Bratislave. V roku 2001 sa stala splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity. Túto funkciu zastávala do roku 2007.

Počas pozícií, ktoré zastávala v mimovládnom aj vládnom sektore, upozorňovala na potreby rómskych komunít, ktoré čelia diskriminácii, chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ako splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity vybudovala so svojim tímom inštitúcie, ktoré vytvárali priestor pre presadzovanie zásad vychádzajúcich z vyrovnávacích opatrení a antidiskriminačnej legislatívy. Podieľala sa na príprave a koordinovaní mnohých programov štátnej politiky vo vzťahu k rómskym komunitám ako aj na príprave základných podkladov pre politiky EÚ v oblasti štrukturálnych fondov. Bola jednou z členov riadiaceho výboru Dekády rómskej inklúzie, ktorý túto medzinárodnú iniciatívu pripravoval a koordinoval. Ako vládna splnomocnenkyňa sa podieľala na všetkých periodických správach Slovenska o otázkach menšín a ľudských práv. Počas svojej práce v neziskovom sektore viedla rad programov pre Rómov v rôznych oblastiach, ako vzdelávanie, komunikácia, školenia a tréningy, ľudské práva a podporovala aktívnu účasť rómskej občianskej spoločnosti na verejnom živote. Po niekoľko rokov spolupracovala s kanceláriou vysokého komisára pre utečencov na Slovensku (UNHCR) v oblasti utečencov a migrácie. Bola členkou Medzinárodného výboru práv menšín Roma Rights Group v Londýne a podieľala sa na  organizovaní školiacich medzinárodných programov pre mladých Rómov. Bola členkou poradného výboru Projects of ethnic relations Princeton.