Ján Hero

riaditeľ odboru koncepcií a analýz, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Jáno Hero v súčasnosti pracuje na Ministerstve vnútra SR v Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Jeho práca sa týka riadenia a odborných služieb v oblasti vzdelávania, bývania, sociálnych záležitostí, zdravia a bezpečnosti v súvislosti s Rómskymi komunitami.

Má dlhoročné skúsenosti s výučbou na školách prvého a druhého stupňa ako aj základných umeleckých školách a pracoval ako výskumník na Štátnom pedagogickom inštitúte, kde bolo jeho úlohou vytvárať návrhy pedagogických materiálov pre základné a stredné školy ako aj návrhy pilotných programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Absolvoval viacero programov v oblasti vzdelávania, vrátane profesionálneho výmenného programu Kancelárie pre vzdelávanie a kultúru Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.