Späť na ročníky

Ivan Antala

Generálny riaditeľ, Rádio Expres

Ján Hero

riaditeľ odboru koncepcií a analýz, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

 Adriana Dráfiová “Gitana”

speváčka, textárka a herečka

 Michal Havran

publicista, spisovateľ, teológ

Klára Orgovánová

riaditeľka Rómskeho inštitútu n.o.