Späť na ročníky

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

vyhlasovateľ

Rozhlas a televízia Slovenska

vyhlasovateľ

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

vyhlasovateľ

Slovenské elektrárne

generálny partner

Rádio Expres

partner kategórie Čin roka

Romed

mediálny partner

Nadácia otvorenej spoločnosti

partner

Hurricane

partner