Späť na ročníky

Gratulujeme laureátom:

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Eva Gašparová
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Marcel Šaňa
KATEGÓRIA KULTÚRA: Miloš Rác
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: obec Hlinné
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: súk. gym. Zefyrína Jimenéza Mallu, Kremnica
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš
KATEGÓRIA MÉDIA: Ľudia proti rasizmu „Zastavme šírenie nenavísti na internete“
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Eva Gašparová

Nominácia za celoživotnú prácu a aktivity venované rozvoju rómskeho jazyka a vzdelávaniu v rómskom jazyku na Slovensku.

Irena Bihariová

Nominácia za komplexnú angažovanosť v boji proti extrémizmu, prínos k demytizácii Rómov prostredníctvom právnych, vzdelávacích a kampaňových aktivít a poradenskej činnosti.

Eva Horváthová

Nominácia za vytvorenie rodiny a domova osvojeným deťom, ktorým sa stala náhradnou matkou a poskytla im tak zázemie pre kvalitný a plnohodnotný život.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Marcel Šaňa

Nominácia za angažovanosť a koordináciu vlny solidarity a mimoriadnej humanitárnej aktivity a pomoci pre postihnuté rodiny pri požiaroch na Luníku IX. v osade Mašličkovo.

Občania obce Dulov

Nominácia za aktívny prejav ľudskosti, spolupatričnosti a solidarity obyvateľov obce pre spoluobčana v núdzi.

Radomíra Gažiková

Nominácia za poskytnutie bezprostrednej prvej pomoci a záchrany života človeku v bezvedomí.

KATEGÓRIA KULTÚRA

Divadlo Romathan

Nominácia za autentické šírenie odkazu tradičnej rómskej kultúry, činohry, hudby, tanca, spevu a uvádzanie rómskeho jazyka do umeleckej sféry pre detského i dospelého diváka.

Sendreiovci a Kokavakere Lavutára

Nominácia za šírenie a prezentáciu rómskej hudby a folklóru na slovenskej a svetovej hudobnej scéne a jej začlenenie v hudbe hlavného prúdu.

Miloš Rác

Nominácia za umelecké stvárnenie života rómskej komunity prostredníctvom maľby, kresby a sochárskeho umenia, ktoré je verným zachytením minulosti i súčasného života Rómov.

KATEGÓRIA OBEC A MESTO

Obec Nitra nad Ipľom

Nominovaná za realizáciu komplexných aktivít v oblasti sociálnej práce, zamestnanosti, bývania a infraštruktúry, prospešných pre komunitu a eliminujúcich negatívne sociálne javy.

Obec Hlinné

Nominácia za realizáciu projektov zlepšujúcich oblasť bývania, vzdelávania a zdravia rómskej komunity, ktoré pozdvihujú jej sociálny status a podporujú spoločenskú inklúziu.

Obec Ulič

Nominácia za dlhodobý rozvoj rómskej komunity ako súčasti rozvoja obce znižovaním socio-ekonomických rozdielov prostredníctvom solídnych aktivít prinášajúcich výsledky.