Richard Koky

Hlavný koordinátor pre aktivity v teréne, Zdravé komunity, n.o., predseda riadiaceho výboru Platforma na podporu zdravia znévyhodnených skupín (PPZZS)

Richard Koky vyštudoval andragogiku na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Od roku 2009 je vojenským výsluhovým dôchodcom. V Ozbrojených silách Slovenskej republiky pracoval v niekoľkých pozíciach celkovo 15 rokov. V rokoch 2009 – 2010 pôsobil ako terénny sociálny pracovník. V súčastnosti je hlavný koordinátor pre aktivity v teréne v Zdravých komunitách, n. o. a predsedom riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS).

Absolvoval viacero kurzov a školení na rozšírenie svojej kvalifikácie. Za všetky možno spomenúť sériu workshopov na tému Politická participácia Rómov vo verejnej politike, akreditovaný kurz MŠ SR: Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách a odborná príprava mediátora.

Aktívne sa zaujíma o veci verejné a pomáha vytvárať lepšie podmienky pre život Rómov na Slovensku. Vo svojej práci využíva svoje danosti a skúsenosti, vrodená dar komunikovať, pozitívne zaujať a inšpirovať ľudí, poctivosť a zmysel pre spravodlivosť získaný rodičovskou výchovou a nakoniec aj skutočnosťou, že je Róm a pozná život v rómskych komunitách, rómske tradície a zvyklosti.