Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (medzi 1. júlom 2010 a 31.októbrom 2010 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre oblasť kultúry.

www.culture.gov.sk