Advokátsku kanceláriu Krivak & Co. založil v roku 1996 advokát Martin Krivák. Rozhodol sa zužitkovať svoje skúsenosti a vytvoriť spoločenstvo mladých právnikov zameraných najmä na firemnú klientelu. Od svojho vzniku sa kancelária úspešne uplatňuje na trhu právnych služieb na Slovensku a získala stabilné miesto medzi známymi advokátskymi kanceláriami. Kancelária má dobré know-how predovšetkým v oblasti práva obchodných spoločností, finančného a bankového práva, majetkového práva a práva informačných technológií. Kancelária má dynamických, profesionálnych a flexibilných zamestnancov. Začínali v nej viacerí dnes úspešní advokáti a právnici. V základnom tíme sú štyria až šiesti právnici, ktorí spolupracujú s expertmi z rôznych právnych oblastí spolu s ktorými sú schopní poskytnúť komplexné poradenstvo. Aj v prípade spolupráce s externými špecialistami kancelária vždy sama zabezpečuje všetky výstupy a komunikáciu s klientom. Umožňuje to poskytovanie kvalitných profesionálnych služieb s menším tímom za akceptovateľnú cenu.

Aj o nich si prečítate na webovej stránke www.krivak.sk