Späť na ročníky
Ročník2015RomaSpirit
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Róm Podskalky, Humenné

Nominácia za podporu pravidelných umeleckých, folklórnych a hudobných aktivít, ktoré miestnym deťom a mládeži ponúkajú zmysluplné vypĺňanie voľného času a priestor na rozvoj a sebarealizáciu aj vďaka spoznávania sveta mimo osadu.

Equity, Bratislava

Nominácia za podporu vzdelávania a osobnostného potenciálu rómskych detí a mládeže a realizáciu letného zážitkového tábora pre rómske a nerómske deti „Black&White – žime spolu!“, ktorý prispieva k budovaniu vzájomného rešpektu a priateľstva.

Národný demokratický inštitút (NDI), Bratislava

Nominácia za Program rómskej politickej a občianskej participácie, ktorý podporuje a pomáha posilňovať a presadzovať záujmy rómskych komunít prostredníctvom aktívneho zapájania Rómov do politiky, školení a práce s rómskymi aktivistami, politikmi a lídrami.

KATEGÓRIA MÉDIA

OZ Jekhetane-Spolu, Prešov

Nominácia za prípravu a vydanie knihy fotografií Rómovia na Slovensku vo fotografii Evy Davidovej, umelecky a ľudsky hodnotnej publikácie pravdivo vypovedajúcej o polstoročí zo života Cigánov – Rómov na Slovensku.

Gipsy Television, Bratislava

Nominácia za spravodajské aktivity, ktoré šíria pozitívny odkaz vzájomnej tolerancie a porozumenia prostredníctvom prezentácie rómskych pozitívnych vzorov a projektov dobrej praxe a za podporu a rozvoj potenciálu novinárov rómskeho pôvodu.

Braňo Oláh, Detva

Nominácia za dlhoročnú novinársku prácu, vrátane bloggerskej činnosti, ktorá prispieva k búraniu bariér a predsudkov, pomáha v boji proti rasizmu a extrémizmu a vyzýva k vzájomnej akceptácii a porozumeniu medzi rómskou komunitou a majoritou.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Milan Hudák, Moldava nad Bodvou

Nominácia za realizáciu, podporu, pomoc a pozitívny príklad deťom a mládeži, ktorí podobne ako on zápasia s chudobou, vzdelávaním či drogovou závislosťou za mimoškolské aktivity realizované so 6 chlapcami z osady, pod názvom „Chalani z chatrče“.

Ivan Akimov, Kežmarok

Nominácia za vytváranie vhodných vzdelávacích a študijných podmienok pre deti a mládež z rómskych lokalít z podtatranského regiónu a domácu prezentáciu rómskej kultúry na domácej a prestížnej zahraničnej scéne.

Márie Oláhová, Detva

Nominácia za dlhodobú prácu v prospech rómskej komunity prostredníctvom vytvárania voľnočasových aktivít, doučovania detí a mládeže, a podporu rómskych žien prostredníctvom vybudovaných materských centier a prácou v komunite.

KATEGÓRIA OBEC A MESTO

Pečovská Nová Ves

Nominácia za dlhodobé a komplexné zlepšovanie postavenia miestnej rómskej komunity prostredníctvom realizácie investičných aj neinvestičných projektov týkajúcich sa bývania, zamestnanosti, komunitného rozvoja a životného prostredia.

Lukov

Nominácia za komplexné zlepšenie životných podmienok miestnych Rómov prostredníctvom aktívnej terénnej sociálnej práce, vysoká návštevnosť detí materskej školy, vzdelávanie mládeže, sprostredkovanie odborného vzdelávania dospelých a rozvoj v oblasti zamestnanosti a bývania.

Vtáčkovce

Nominácia za zlepšenie podmienok a kvality života obyvateľov obce prostredníctvom projektov realizovaných v prospech rómskej komunity, vybudovanie verejného vodovodu, kanalizácie, miestnych komunikácií a podpora a spolupráca obce na komunitných aktivitách a podujatiach.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ  A ZAMESTNÁVATEĽ

Hrhovské služby, s.r.o., Spišský Hrhov

Nominácia za vytvorenie a vysokú adresnosť pracovných miest pre Rómov a sociálny program, ktorý pomáha obyvateľom, ktorí nedisponujú finančnými prostriedkami na zabezpečenie pripojenia na inžinierske siete a všeobecný prínos k miestnemu rozvoju.

OO PZ Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa

Nominácia za šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia, prostredníctvom prevencie, poradenstva a budovania dôvery medzi rómskou komunitou a príslušníkmi polície a aktivitami na školách, ktoré prispeli k znižovaniu priestupkov a zvyšovaniu návštevnosti škôl.

ZŠ Muránska Dlhá Lúka, Muránska Dlhá Lúka

Nominácia za vytvorenie láskavej a otvorenej školy, ktorá prostredníctvom širokého spektra školských aj mimoškolských aktivít dokazuje, že vzdelanie je cesta a možnosť ako zmeniť svoj život a prispeva k vzájomnej tolerancii a búraniu predsudkov.

ČIN ROKA

Iveta Tóthová, Jelšovec

Nominácia za záchranu života topiaceho sa dievčatka a zabráneniu tragédii pri hasení požiaru, kedy zabránila rodičom vojsť do horiaceho domu.

Zuzana Šenitková, Lipany

Nominácia za záchranu života ženy, ktorá upadla do bezvedomia so zástavou dýchania, vďaka neodkladnému poskytnutiu prvej pomoci.

Dušan a Štefan Klempárovci, Markušovce

Nominácia za záchranu životov dvoch mladých mužov ich vytiahnutím z potápajúceho sa  auta v Hornáde a poskytnutím prvej pomoci.