Späť na ročníky
Ročník2014RomaSpirit
Odborná porota

Michael Kocáb

Exminister Českej republiky pre ľudské práva, hudobný skladateľ a predseda Odbornej poroty

Elena Marushiaková

Docentka, Ústav etnologických a folklórnych štúdií Bulharskej akadémie vied, prezidentka medzinárodnej Spoločnosti pre rómske štúdiá

Hristo Kyuchukov

Profesor, Inštitút turkológie v rámci berlínskej Free University

Ion Duminica

Vedúci Katedry etnických minorít na Inštitúte kultúrneho dedičstva, spadajúcom pod Akadémiu vied Moldavska, člen Ad hoc výboru expertov na rómsku problematiku

Angelina Dimiter-Taikon

Prvoučiteľka pedagogiky

Jarmila Lajčáková

Senior výskumníčka, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Porota čin roka

Ivan Antala

Generálny riaditeľ, Rádio Expres, predseda Poroty Čin roka

Lejla Abassová

Bývalá tlačová hovorkyňa ministra pre ľudské práva a Ligy etnických menšín v Českej republike
Zakladateľka nadačného fondu Asante Kenya a projektu Medela

Jarmila Vaňová

 Novinárka

Janette Motlová

Publicistka, bloggerka a spisovateľka

Richard Koky

Hlavný koordinátor pre aktivity v teréne, Zdravé komunity, n. o., predseda riadiaceho výboru, Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)

Dagmar Litterová

Oddelenie rodových rovností a rovností príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Zuzana Balážová

 Sociálna pedagogička, Advokačné a výskumné stredisko