Späť na ročníky
Ročník2014RomaSpirit
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Detský fond Slovenskej republiky, Bratislava

Nominácia za nízkoprahové centrum pre deti a mladých ľudí MIXklub a nízkoprahové rodinné centrum MIXáčik.

OZ Deti humanity, Bratislava

Nominácia za podporu rozvoja tvorivých schopností detí a mládeže zo znevýhodneného prostredia – vrátane príslušníkov rómskej menšiny – prostredníctvom cyklu kreatívnych súťaží Môj svet.

ETP Slovensko (Centrum pre udržateľný rozvoj), Košice

Nominácia za projekt „Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu (ekologického a energeticky efektívneho) domu.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ – ZAMESTNÁVATEĽ

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, Bratislava

Nominácia za pravidelné školenia asistentov osvety zdravia a koordinátorov pôsobiacich v 174 osadách.

Ľubomír Kurej, podnikateľ, Slovenská Volová

Nominácia za podnikateľské aktivity v prospech obce Slovenská Volová a jej obyvateľov.

OZ Ľudia a perspektíva, Krompachy

Nominácia za vytváranie pracovných príležitosti a prispievanie k rýchlejšiemu začleneniu marginalizovaných občanov do aktívneho spoločenského života.

KATEGÓRIA OBEC A MESTO

Obec Lenartov

Nominácia za dosiahnuté výsledky v prospech rómskej komunity.

Obec Nitra nad Ipľom

 Nominácia za vypracovanie, plánovanie a realizáciu stratégií na zvýšenie kvality života Rómov.

Obec Čičava

Nominácia za efektívne využitie dostupných nástrojov, projektov zameraných na začleňovanie Rómov, vrátane inovatívnych úprav politiky štátu, ako sú napríklad pozitívne opatrenia v oblasti zamestnanosti, a za aktivity podporujúce rómsku identitu a podporu náboženských aktivít pri začleňovaní.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ

Mgr. Zuzana Nebusová, starostka, Spišské Tomášovce

Nominácia za dlhodobé a kontinuálne zlepšovanie životnej úrovne rómskych rodín, za intenzívnu prospešnú prácu s rómskou komunitou a celkový rozvoj obce.

Mgr. Štefan Vavrek

Mgr. Štefan Vavrek , učiteľ, Tornaľa, štatutár OZ Ternipe, Rimavská Seč a predseda OZ Purt.

Kvetoslava Berkyová, asistentka osvety zdravia, Rudňany

Nominácia za 30-ročnú prácu v rómskej komunite v Rudňanoch.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

Ladislav Kaboš, režisér, Prešov

Nominácia za dokumentárny film VŠETKY MOJE DETI vykresľujúci realitu života v prostredí rómskych osád.

Rudolf Sivý, redaktor, Bratislava

Nominácia za objektívne reportáže zo života Rómov.

OZ Proti prúdu, Bratislava

Nominácia za mesačník Nota bene, celý venovaný pohľadu na život ľudí z prostredia rómskej komunity.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Bc. Štefan Gánovský a Gabriel Hanáček, záchranári, Košice

Nominácia za záchranu života dieťaťa – novorodenca v zložitej a závažnej situácii.

Jozef Gurguľ, asistent osvety zdravia, Iňačovce

Nominácia za samostatnú a odvážnu pomoc pri pôrode v náročných podmienkach.

Darina Balogová, asistentka osvety zdravia, Mirkovce

Nominácia za mimoriadnu obetavosť pri záchrane života a výrazné zlepšenie zdravotného stavu a kvality života dlhodobo ležiaceho pacienta.

Špeciálne ocenenie poroty IN MEMORIAM

Ľudovít Didi

Rómsky spisovateľ a signatár Charty 77