Späť na ročníky
Ročník2012GypsySpirit
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

Štefan Straka a Občianske združenie Svatobor Hanušovce nad Topľou

Nominácia za podporu potravinovej a energetickej sebestačnosti vidieckych komunít.

Ernest Lakatoš a Občianske združenie Dúha Šimonovce

Nominácia za dlhodobé a intenzívne programy s rómskymi obyvateľmi so zameraním na komunitný rozvoj.

Lenka Špiriaková a Kultúrne a spoločenské centrum Klások Podbrezová

Nominácia za realizáciu tanečných a vzdelávacích projektov stierajúcich rozdiely medzi kultúrami a etnikami.

KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ – FIRMA

U. S. Steel Košice, s.r.o. Košice

Nominácia za realizáciu programu poskytujúceho prácu a vzdelanie pre Rómov so zreteľom na školskú mládež, hovorí viceprezidentka Elena Petrášová.

Jozef Konkoly a Obecná spoločnosť Poľnostav Kechnec

Nominácia za  vytvorenie stabilných pracovných pozícií pre rómskych občanov.

UNION Zdravotná poisťovňa, a.s.

Nominácia za dlhodobú podporu zdravia znevýhodnených skupín, referuje
hovorkyňa Judita Smatanová.

KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

Monika Podolinská a Základná škola Muránska Dlhá Lúka

Nominácia za citlivý a pozorný prístup k špecifikám práce s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Eva Demeová a Občianske združenie CESPOM Lučenec

Nominácia za aktivity zamerané na rozvoj a podporu osobnosti rómskych detí, mládeže a dospelých.

Saleziáni Dona Bosca a Výchovno – vzdelávacie centrum Poštárka Bardejov

Nominácia za aktivity centra DONA BOSCA so zameraním na rómsku komunitu na sídlisku Poštárka.

KATEGÓRIA OSOBNOSŤ – OCENENIE PRE JEDNOTLIVCA

Vladimír Ledecký – starosta Obecného zastupiteľstva Spišský Hrhov

Nominácia za integrácia a zlepšenie postavenia rómskej komunity v obci Spišský Hrhov a celkový rozvoj obce.

Ján Hero – riaditeľ Súkromného gymnázia Zefirína Jiméneza Mallu v Kremnici

Nominácia za odstránenie bariér ku kvalitnému vzdelávaniu vo všetkých oblastiach pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Dezider Banga – prekladateľ, básnik a televízny dramaturg

Nominácia za dlhoročnú tvorbu v slovenskom a rómskom jazyku.

KATEGÓRIA MÉDIÁ

Braňo Oláh – novinár, Detva

Nominácia za dlhoročnú činnosť rómskeho žurnalistu.

Dodo Banyák – režisér, Bratislava

Nominácia za dokumentárny film KROK ZA KROKOM s prihliadnutím na dlhoročnú filmografiu s rómskou problematikou.

Stanislava Harkotová a Redakcia Aktuálne.sk Bratislava

Nominácia za kontinuálne, dlhodobé a objektívne informovanie o situácii Rómov na  Slovensku.

Martin Droppa – Týždenník „ .týždeň“

Nominácia za vytrvalý a angažovaný prístup k celospoločenským otázkam týkajúcim sa postavenia rómskeho obyvateľstva.

KATEGÓRIA ČIN ROKA

Erik Frišman Košice,

Nominácia za záchranu života dieťaťa.

Miroslav Holub Svinia

Nominácia za starostlivosť o viacčlennú rodinu v ťažkých sociálnych podmienkach.

Renáta Žigová, Letanovce

Nominácia za dlhodobú a obetavú prácu zdravotnej asistentky a  asistentky terénneho sociálneho pracovníka.