Späť na ročníky
Ročník2011GypsySpirit
Odborná porota

Nicholas Martyn

Námestník generálneho riaditeľa, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku Európskej komisie

Costel Bercus

 Predseda predstavenstva Rómskeho vzdelávacieho fondu

Michael Kocáb

Predseda odbornej poroty, podpredseda Českého helsinského výboru

Katarína Mathernová

 Senior poradkyňa Svetovej banky pre Európu a strednú Áziu

Željko Jovanovič

Riaditeľ Rómskej iniciatívy v rámci Inštitútu otvorenej spoločnosti

Miroslav Pollák

 Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Porota Čin roka

Lejla Abassová

 Predsedníčka poroty, profesionálna moderátorka

Eva Babitzová

Generálna riaditeľka Rádia Expres

Silvia Jaslová

Asistentka osvety zdravia, Chminianske Jakubovany

Slávka Mačáková

Riaditeľka ETP Slovensko

Jozef Šivák

 Redaktor STV

Miroslava Hapalová

 Riaditeľka, Človek v tísni Slovensko

Sylvia Porubänová

Predsedkyňa prípravného a organizačného výboru Gypsy Spirit 2011