Späť na ročníky
Ročník2011GypsySpirit

Slovenské elektrárne

Generálny partner

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Vyhlasovateľ

Slovenský rozhlas

Vyhlasovateľ

Slovenská televízia

Vyhlasovateľ

Národné centrum pre rovnosť príležitostí (NCR)

Vyhlasovateľ

Asociácia rómskych žien

Vyhlasovateľ

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

ETP Slovensko

partner

Tatra-Leasing, s.r.o.

Partner

UNIQA poisťovňa, a.s. 

Partner

Prvá stavebná sporiteľňa

Partner

IPEC Group

Partner

Rádio Expres

Mediálny partner

Týždenník TREND

Mediálny partner

Romano Nevo Ľil

Mediálny partner

Gipsytv.eu

Mediálny partner

Syndikát novinárov

Mediálny partner

Gipsy.sk

Mediálny partner

Me.cem

Mediálny partner