Registrácia na galavečer
RomaSpirit 2018

10. ročník Roma Spirit 2018
nedeľa 25. novembra 2018 o 18.30 hod.
Veľká sála rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava
kontakt: +421 948 108 730, rsvp@romapsirit.sk

*GUEST REGISTRATION FOR ROMA SPIRIT 2018 AWARD CEREMONY
10th annual Roma Spirit 2018 Award Ceremony
Sunday, November 25, 2018 at 6:30 p.m.
Slovak Radio, Mýtna 1 , Bratislava
contact: +421 948 108 730, rsvp@romapsirit.sk

 

Registrácia na galavečer Roma Spirit 2018

Nezúčastním sa

Zúčastním sa / I do attend

Doprovod

Počas podujatia budú zhotovované vizuálne, audio a audiovizuálne záznamy, ktoré budú používané v médiách a propagačných materiáloch. Prosím vyjadrite svoj súhlas s vytváraním a použitím vzniknutých záznamov. Prosím zoberte na vedomie, že v prípade Vášho nesúhlasu je na Vás a Vašej zodpovednosti zabezpečiť, že sa na videozáznamoch a fotografiách nebudete nachádzať. *During the award ceremony, videos and photos will be taken of the overall event. Please express your agreement or disagreement with having those photos/videos published in various media. If you disagree with the above please note that it is your own responsibility to make sure that you are not included in the photos/videos.