Prihláška na ocenenie
RomaSpirit 2022

Prihlášky na ocenenie je možné zaslať do 7. septembra 2022.

Prihláška na ocenenie RomaSpirit 2022

PRIHLASUJEM / NOMINUJEM

Moje údaje

Moje údaje

Údaje nominovaného

POPIS AKTIVITY/ PROJEKTU

Maximálna veľkosť súboru: 20MB